Fəsilə: Violaceae - Bənövşəçiçəklilər print

Dünyanın əksər regionlarında 18 cins üzrə 850-900 növü vardır. Ən çox növ Viola cinsinə aiddir. Azərbaycanda 1 cinsi var.

  • Cins: Viola - Bənövşə

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.