Fəsilə: Primulaceae - Novruzçiçəyikimilər print

Dünyanın hər yerində, xüsusən Şimal yarımkürəsinin mülayim və soyuq iqlimli ölkələrində 30 cins üzrə 1000-dən çox növü yayılmışdır. Azərbaycanda 8 cinsin növlərinə rast gəlinir. Kökümsovlu çoxillik ot bitkiləridir. Cinslər bir-birindən qutucuq meyvəsinin, ləçəyin və yumurtalığın əlamətləri ilə fərqləndirilir.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.