Fəsilə: Hydrangeaceae - Hortenziyakimilər print

Şimal yarımkürəsinin mülayim və subtropik vilayətlərində, xüsusən Şərqi Asiyada (Çin) və Şimali Amerikada yayılan 20 cins üzrə 250-dən çox növü var.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.