Fəsilə: Tiliaceae - Cökəkimilər print

Cənub-Şərqi Asiya, Afrika və Cənubi Amerikanın tropik iqlimli ölkələrində yayılan 46 cins üzrə 450-dən çox növü əhatə edir. Əksərən ağac və kol bitkiləridir. Ən geniş yayılan və təsərrüfat əhəmiyyətlisi cökə (Tilia) cinsidir. Azərbaycanda yalnız 1 cinsin növləri yayılmışdır. 

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.