Fəsilə: Sterculiaceae - Sterkuliyakimilər print

Pantropik fəsilədir. Az hallarda subtropik və mülayim iqlimli ölkələrdə də yayılır. Dünyada 60-67 cinsi əhatə edən 1000-dən çox növü var. Azərbaycanda 1 cinsinin növü becərilir.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.