Fəsilə: Ulmaceae - Qarağackimilər print

Dünyanın tropik, subtropik və mülayim iqlimli ölkələrində geniş yayılan 18 cins üzrə 200-dən çox növü vardır. Azərbaycanda 2 cinsin növlərinə rast gəlinir.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.