Növ: Juglans regia - Yunan qozu print

Juglans nigra - adi qoz Böyük və Kiçik Qafqaz, Lənkəran regionlarında, arandan orta dağ qurşağınadək yabanı (və ya yabanılaşmış) halda meşələrdə yayılmışdır. Lənkəran ərazisində meşəlik, Qafqaz regionunda isə ayrı-ayrı ağaclar halında rast gəlinir.