Fəsilə: Myrtaceae - Mərsinkimilər print

Fəsilə təxminən 145 cins üzrə 3700-4000 növü əhatə edir. Tropik və subtropik vilayətlərin, xüsusən Avstraliya və Cənubi Amerikanın bitki örtüyündə geniş yayılan nümayəndələri var. Azərbaycanda fəsilənin kulturada 3 cinsinin növləri becərilir. Həmişəyaşıl ağac və kollardır.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.