Fəsilə: Aceraceae - Ağcaqayınkimilər print

Şimal yarımkürəsinin mülayim iqlimli vilayətlərində və Cənub-Şərqi Asiyada yayılan 2 cinsə aid 120 (160) növü var. Azərbaycanda yabanı halda 1 cinsin növlərinə rast gəlinir.

  • Cins: Acer - Ağcaqayın

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.