Fəsilə: Tropaeolaceae - Herikgülükimilər print

Amerikanın dağlıq ərazilərində, Meksikadan Çiliyə və Argentinaya qədər sahələrdə 3 cins üzrə 92 növü var. Azərbaycanda 1 cinsi məlumdur.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.