Fəsilə: Cneoraceae - Knerokimilər print

Şərqi Kuba, Kanar adaları, Qərbi və Mərkəzi Aralıq dənizi ölkələrində yayılan 2 cins üzrə 3 növü var. Azərbaycanda 1 cinsə rast gəlinir.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.