Fəsilə: Linaceae - Zəyrəkkimilər print

Dünyanın mülayim və subtropik ölkələrində 6 cinsə aid 250-dən çox növü var. 

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.