Fəsilə: Oxalidaceae - Turşəngkimilər print

Əsasən, tropik və subtropik ölkələrdə, az miqdarda mülayim iqlimli ölkələrdə yayılan 6 cins üzrə 900-dən çox növü var. Azərbaycanda 2 cins üzrə 2 növ yayılıb.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.