Növ: Capparis herbacea print

Əksər aran və dağətəyi (az hallarda orta dağ qurşağınadək qalxır) rayonlarda quraq yamaclarda, yarımsəhra tipli bitkilik tiplərində qruplaşmalar şəklində geniş yayılmışdır. Uzunluğu bəzən 2 metrə çatan, yerlə sürünən yarımkol bitkisidir. Çiçəkləri iri, ləçəkləri ağımtıl-qırmızı rəngdədir. Qutucuq meyvəsi giləmeyvə şəklindədir. Çox qiymətli qida, dərman, boya bitkisidir.