Növ: Hylotelephium caucasicum print

Bu növə Kiçik Qafqaz və Naxçıvanda, yuxarı dağ qurşağınadək qayalıqlarda rast gəlinir. Çoxillikot bitkiləridir. Gövdəsinin hündürlüyü 25-50 sm, yarpaqları iridir. Çox vaxt qırmızımtıl, ləçəkləri ağımtıl və ya qırmızımtıldır.