Fəsilə: Peganaceae - Üzərrikkimilər print

Cənubi Avropa, Şimali Afrika, Asiyanın quraq iqlimli ölkələri və Şimali Amerikada yayılan 2 cins üzrə 6 növü var. Üzərrikkimilər (eləcə də üzərrik cinsi) Həlməlkimilərdən vəzli tükcüklərin olması, toxumun, tozcuq dənəsinin və dişiciyin ağızcığının əlamətləri ilə fərqlənir. Azərbaycanda fəsilənin 1 cinsi var.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.