Fəsilə: Tetradiclidaceae - Misirotukimilər print

Şimali Afrika və İran-Turan floristik vilayətində yayılan 1 cins üzrə 1 növü var. Bu cinsə Azərbaycan florasında da rast gəlinir.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.