Fəsilə: Meliaceae - Meliyakimilər print

Tropik və subtropik ölkələrdə və həmçinin mülayim isti iqlimli ərazilərdə yayılan 53 cins üzrə 1350 növü var. Azərbaycanda 1 cinsə aid 2 növü yaşıllaşdırmada istifadə olunur.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.