Fəsilə: Polygalaceae - Südotukimilər print

Arktika, Polineziya və Yeni Zenlandiya istisna olmaqla dünyada geniş yayılan 15 cins üzrə 900-dən çox növü var. Qafqaz və Azərbaycanda 1 cinsin növlərinə rast gəlinir.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.