Fəsilə: Aquifoliaceae - Şümşəkimilər print

Mərkəzi və Cənubi Amerikada, Asiyada və Qafqazda 2 cins üzrə 400-dən çox növü var. Azərbaycanda 1 cinsi məlumdur.

  • Cins: Ilex - Şümşə

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.