Fəsilə: Celastraceae - Gərməşovkimilər print

Dünyada geniş yayılan (xüsusən, tropik və subtropik ölkələrdə) 58 cins üzrə 860 növü var. Azərbaycanda təbii halda Euonymus, kulturada isə Celastrus cinsinin növlərinə rast gəlinir. Sadə yarpaqlı kol bitkiləridir.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.