Fəsilə: Santalaceae - Kətəvkimilər print

Geniş areala malikdir (xüsusən, tropik və subtropik ölkələrdə). Dünyada 35 cins üzrə  400 növü var. Azərbaycanda 1 cinsi məlumdur. 

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.