Fəsilə: Vitaceae - Üzümçiçəklilər print

Hər iki yarımkürənin tropik, subtropik və qismən mülayim iqlimli ölkələrində yayılan 12 cins üzrə 700 növü var. Azərbaycanda yabanı halda 1 cinsin, kulturada 1 cinsin nümayəndələrinə rast gəlinir. Sarmaşan ağac və kollardır.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.