Fəsilə: Viburnaceae - Başınağacıkimilər print

Şimal yarımkürəsinin mülayim və subtropik vilayətlərində, xüsusən Şərqi Asiya və Şimali Amerikanın şərq hissəsində yayılan 1 cins üzrə 225 növü var.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.