Fəsilə: Caprifoliaceae - Doqquzdonkimilər print

Əsasən, şimal mülayim və boreal vilayətlərində, az sayda tropik iqlimli dağlarda yayılan 13 cins üzrə 290 növü var. Azərbaycanda 3 cinsi qeydə alınıb. Onlardan 2-si kulturadadır. 

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.