Fəsilə: Cuscutaceae - Qızılsarmaşıqkimilər print

Demək olar ki, bütün ölkələrdə, xüsusən Amerika və Afrika tropiklərində, həmçinin Aralıq dənizi və Qərbi Asiyada yayılan 1 cinsə aid 150 növü var. Bu cinsə Azərbaycanda da rast gəlinir. 

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.