Cins: Sapindus - Sabunağacı + print

Amerika, Asiya və Qərbi Afrikada yayılan 15 növü var. Azərbaycanda 2 növü becərilir. Digər cinslərdən yarpaqlarının tam kənarlı olması, çiçəyin müntəzəm, xırda və süpürgə tipli çiçək qrupuna yığılması və çəyirdək tipli meyvəsi ilə seçilir.