Fəsilə: Buddlejaceae - Budleyakimilər print

Amerika, Afrika və Asiyanın tropik və subtropik vilayətlərində yayılan 10 cins üzrə 170 növü var. Qurdağzıçiçəklilər (Scrophulariceae) fəsiləsinə yaxındır. Azərbaycanda kulturada 1 cinsi məlumdur.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.