Fəsilə: Globulariaceae - Globulariyakimilər print

Avropa, Şimali Afrika, Aralıq dənizi və Qafqazda yayılan 3 cinsindən Azərbaycanda 1 cinsin növlərinə rast gəlinir. Çoxillik otlardır. Çiçəkləri ikicinsli, yumurtalığı üst vəziyyətdədir. Meyvəsi birtoxumlu, açılmayandır. 

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.