Fəsilə: Lentibulariaceae - Qovuqcakimilər print

Hər iki yarımkürənin arktik, mülayim-isti və tropik vilayətlərində yayılan 5 cins üzrə 300 növü var. Azərbaycanda 1 cinsin növü məlumdur.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.