Cins: Knautia - Qoturotu print

Avropa, Aralıq dənizi və Qərbi Asiyada yayılan 50 növündən 2-si Azərbaycanda rast gəlinir. Onlar Talış müstəsna olmaqla, əksər rayonlarda, orta dağ qurşağından subalp qurşağadək meşənin tala yerlərində, çəmənliklərdə yayılmışdır. Növləri çiçəyin rəngi və örtük yarpaqlarının əlamətləri ilə asanlıqla ayırd etmək olar.