Cins: Atropa - Xanımotu print

Avropa və Aralıq dənizindən Hindistana qədər yayılan 4 növü var. Azərbaycanda Böyük və Kiçik Qafqaz, həmçinin Talışda yayılan 1 növü, aşağı və orta dağ qurşağında, meşələrdə, çay kənarında, yarğan və yol kənarında rast gəlir.