Cins: Lycium - İtüzümü print

Dünyanın tropiklərdən kənarda yerləşən, bütün ölkələrində yayılan 100 növü var. Qafqaz və o cümlədən, Azərbaycanda 5 növü məlumdur.