Cins: Petunia - Petuniya + print

Əsasən, Cənubi Amerikada yayılan 30 növü vardır. Onlar dünyanın bir çox ölkələrində dekorativ bitki kimi becərilir. Azərbaycanda 1 növü (hibrid petuniyası) birillik çiçəkli bitki kimi park və bağlarda becərilir.