Növ: Laser trilobum print

Çoxillik, çılpaq, kökü qalındır. Yarpaqları lələkvari üçər bölümlüdür. Çətiri 10-20 şüalı, ləçəkləri ağ bitkidir. Meyvəsində efir yağları var.