Növ: Turgenia latifolia print

Ona bütün rayonlarda arandan orta dağ qurşağınadək, dağ yamaclarında, əkin və tarlalarda zibilli yerlərdə rast gəlinir. Birillik bitkidir. Cod tükcüklü, yarpaqları qınlarda oturur. Lələkvari bölümlü, ləçəkləri ağ və ya qırmızımtıl. Meyvələri ovalşəkilli bitkilərdir.