Üst aləm: Procaryota - Prokariotlar print

Bu üst aləmə bədəni tallomla örtülmüş, kök, gövdə və yarpaq bölgüsü olmayan mikroskopik orqanizmlər aiddir. Onlarda nüvə və nüvə membranı yoxdur.