Şöbə: Xloroksibakteriyalar (Prochloron nəsli) print

Xloroksibakteriyaların tərkibində xlorofil olduğuna görə, onlar fotosintez edir. Xlorofildən başqa, onların tərkibində yaşıl bitkilərdə rast gəlinən digər piqmentlər də mövcuddur. Xloroksibakteriyaların mənşəyi məlum deyil.