Növ: Gymnadenia conopsea print

Respublikanın Qafqaz və Talış dağlıq zonalarının alp və subalp çəmənlərində yayılmışdır. Kök yumrusu 3-6 bölümlüdür. Çiçəkləri açıq-qırmızı rənglidir, dodaq yarpağın orta hissəsi daha uzundur, mahmıza malikdir. Yumurtalıq burulmuş vəziyyətdədir. Bəzək və dərman bitkisidir.