Alt aləm: Metazoa - Çoxhüceyrəlilər print

Metazoa canlı orqanizmlərin sistemdənkənar kateqoriyasıdır. Bu canlılar çoxlu sayda hüceyrələrdən ibarət olur. Bu hüceyrələrin əksəriyyəti diferensiasiyaya uğramışdır. Onlar öz quruluşu və funksiyaları ilə fərqlənirlər.

Çoxhüceyrəlilər (Metazoa) Alt-aləmi şərti olaraq aşağıdaki 34 tipə bölünür: