Nəsli kəsilmək təhlükəsi altında olan və silinmiş növlər print

(Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2001)

Canlı Aləm

Qrup  daxilindəki növlərin sayı

Qrupda təsvir edilmiş növlərin payı, %

Təhlükə altında olan növlərin sayı

Qrup daxilində təhlükə altında olan  növlərin payı, %

Silinmiş növlərin sayı*

Onurğalılar

Məməlilər

4 763

100

1130

24

87

Quşlar

9 946

100

1183

12

131

Reptililər

7 970

<15

296

4

22

Amfibilər

4 950

<15

146

3

5

Balıqlar

25 000

<15

752

3

92

Onurğasızlar

Cücülər

950 000

<0.1

555

0.06

73

Molyusklar

70 000

<5.0

938

1

303

Xərçəngkimilər

40 000

<5.0

408

1

9

Digərlər

>100 000

<0.1

27

0.02

4

Bitkilər

Mamırlar

15 000

<1

80

0.5

3

İynəyarpaqlılar

876

72

141

16.0

1

Çiçəkli bitkilər

138 000

<9

5 390

3.5

86