Cins: Polypodium - Şirinkök print

Yer kürəsini bütün iqlim zonalarında yayılmış 75 növü var. Azərbaycanda 1 növə rast gəlinir.