Fəsilə: Polypodiaceae - Şirinkök qıjılar print

Yer kürəsində 63 cins üzrə 1.500 növü yayılmışdır. Azərbaycanda 1 cinsin növlərinə rast gəlinir.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.