Fəsilə: Thelypteridaceae - Telipterislər print

Fəsilənin Qafqazda 4 cinsi var. Onlardan Azərbaycanda 3 cinsə rast gəlinir. Fəsilə üçün səciyyəvi əlamət buraya daxil olan növlərdə sporların yarpaq seqmentlərinin kənarında yerləşməsidir. Sporların quruluşu ayrı-ayrı cinslərdə fərqlidir.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.