Fəsilə: Azollaceae - Azollakimilər print

Bir cinsi var. Müxtəlifsporlu, xırda, su səthində üzən bitkidir. Su mühitinə uyğunlaşma ilə əlaqədar azollalar mürəkkəb daxili quruluşa malikdir. 

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.