Fəsilə: Woodsiaceae - Vudsiyalar print

Hündürlüyü 15-20 sm olan qısa kökümsovlu, üzəri pulcuqlarla örtülü bitkidir. yarpaqları 2-20 cüt seqmentli, tükcüklü və ya çılpaqdır. İndiziumu sorusu aşağıdan əhatə edir.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.