Növ: Melandrium latifolium print

Arandan subalp qurşağa kimi müxtəlif bitmə şəraitində, kolluqlarda, bağlarda, quraq yerlərdə, bağ və bostanlarda təsadüf olunur. Çox geniş yayılan bitkidir. Bircinsli, adətən ikievli, iki və ya çoxillik ot bitkisidir. Qutucuğu 10 ədəd dişciklərlə açılır.