Şöbə: Prochlorophyta - Proxlorofit yosunlar və ya Proxlorofitlər print

Fotosintez prosesinə malik olmaları ilə fərqlənir. Onları göy-yaşıl yosunlardan fərqləndirən əsas cəhət fotosintez piqmentlərindəki fərqlərdir.