Cins: Deutzia - Deysiya + print

Şərqi Asiya və Şimali Amerikada yayılan 50 növündən Azərbaycanda 4 növə kuturada rast gəlinir. Hündürlüyü 2-3 m olan koldur. Yarpaqları sadə, ağ və ya qırmızımtıl, meyvəsi qutucuqdur. Bəzək bağçılığında istifadə olunur.