Cins: Nerium - Oleandr + print

Aralıq dənizi və Asiyanın subtropik ölkələrində yayılan 5-8 növündən Azərbaycanda 1 növü dekorativ bitki kimi park və bağlarda geniş becərilir.